Naše slepice a kohouti 

jsou užitkoví kříženci rázů->

Slepice "kropenaté"

U těchto slepic bohužel nevíme, co vlastně jsou. Vybral je nejmladší lidský člen rodiny, můj 7mi letý bratr Armín se slovy: "Musíme vzít tyhle, aby ladily s perličkama!"

 

Slepice "Orpingtonky"

Těžké plemeno slepic původně určené pro masnou produkci. Je to slepice těžkého typu, velmi mohutného tělesného rámce krychlového tvaru těla, s nízkým postojem a velmi bohatým širokým, kyprým opeřením. Snáška je 130 - 160 vajec. Vyznačuje se rychlým růstem, dobrou zmasilosti a velmi dobrým opeřovaním.

 

Tady i s bydlením :)

 

Perličky

Od nedávna se k naší drůbeží společnosti přidaly i perličky. Perlička (předek perličky modré) pochází z Afriky. Mnohdy ji můžeme zahlédnout, nebo slyšet v dokumentech věnujících se životu zeber, lvů a pakoní na savanách jižní a střední Afriky. Ve své domovině je hojně zastoupená, je známá svou nebojácností ale zároveň i velkou ostražitostí. Díky svému křiku a obezřetnosti se stala důležitou součástí každodenního života dalších zvířat a varovný pokřik perliček je již instinktivně vnímám většinou živočichů za signál dát se do pozoru. Bohužel stejnou funkci se snaží perličky plnit i na našem dvorku. (bohužel pro sousedy) Ostatní drůbež si velmi brzy zvykne, že pokud je spuštěn rámus je zapotřebí tomu věnovat alespoň minimální pozornost. ZDROJ

 

PS: vyfotit je, je opravdu složité!

 

Kachny

Naše kachničky jsou plemene Indický běžec. 

Zde je něco málo o tomto plemeni kachen: Jak dokazují skalní rytiny na ostrově Jáva, zcela odlišná skupina kachen přizpůsobených k pastevnímu způsobu chovu se vyvíjela po dobu čtyř tisíciletí. Pod lidským vlivem tak vznikaly kachny se vzpřímeným držením trupu a s běháky posunutými tak, aby umožňovaly snadný a rychlý pohyb po souši. Do této skupiny řadíme právě indické běžce.

Evropská historie je výrazně kratší. Kachny svým zevnějškem zaujaly námořníky, kteří je z Asie dovezli do Evropy. Odhaduje se, že to bylo kolem roku 1500. Bohužel zde postupně docházelo k masivnímu křížení s jinými druhy kachen. Nakonec byly zachránění jen díky dovozu nových jedinců chovateli počátkem 20. století. Tehdy se objevily i u nás. Dnes evropský chovatelský svaz uznává 15 barevných rázů a variantu s chocholem. ZDROJ

Nejraději jedí slimáky a okřehek, ovšem neobejdou se ani bez běžného kachního krmení. Vodní plochu také životně nutně nepotřebují, ale pokuj mají možnost, velice rádi ji využijí.

 

Husy

Jsou plemene Husa landéská, středně velké plemeno, hmotnostně se pohybuje kolem 7 kilo. Původně pochází z Francie, kde jsou vykrmovány hlavně kvůli svým pověstným husím jatýrkám. Peří má šedé, zobák a nohy žlutooranžové.