Dětské dny a exkurze

24.06.2015 16:00

V měsíci červen proběhlo více akcí, shrnu je teda do jednoho článečku. První byl dětský den pro Numětely, který se konal 6.6. Bohužel z něj nemám fotodokumentaci, stejně jako z následujících dvou exkurzí- pro 2. třídu ZŠ Hostomice a pro Osovskou mateřskou školku, která už u nás letos byla podruhé. Z jejich předešlé návštěvy, 10.4., vznikl krátký článek v Podbrdských novinách.