Shane

Shane

Profil koně

nájemné: 2500,- posléze možný odprodej

- pouze pro zkušeného člověka - hříbě

- práce kdykoli

* dovednosti a charakter

- nechá se vyčistit, zvedá nohy

na ruce chodí, zkouší, co si může dovolit

- ovládá základní pravidla práce ze země

* náplň práce

může: práce ze zemně, procházky

nemůže: jezdit, lonž

baví ho: práce ze zemně, procházky s pasením

nebaví ho: -

* pozor

- nesmí se při práci pást! ani při práci ze země, pouze při procházce

- zkouší, co si může dovolit

- chňape