Kachničky

03.09.2011 14:03

Naše kachničky jsou plemene Indický běžec. 

Zde je něco málo o tomto plemeni kachen: Jak dokazují skalní rytiny na ostrově Jáva, zcela odlišná skupina kachen přizpůsobených k pastevnímu způsobu chovu se vyvíjela po dobu čtyř tisíciletí. Pod lidským vlivem tak vznikaly kachny se vzpřímeným držením trupu a s běháky posunutými tak, aby umožňovaly snadný a rychlý pohyb po souši. Do této skupiny řadíme právě indické běžce.

Evropská historie je výrazně kratší. Kachny svým zevnějškem zaujaly námořníky, kteří je z Asie dovezli do Evropy. Odhaduje se, že to bylo kolem roku 1500. Bohužel zde postupně docházelo k masivnímu křížení s jinými druhy kachen. Nakonec byly zachránění jen díky dovozu nových jedinců chovateli počátkem 20. století. Tehdy se objevily i u nás. Dnes evropský chovatelský svaz uznává 15 barevných rázů a variantu s chocholem. ZDROJ

Nejraději jedí slimáky a okřehek, ovšem neobejdou se ani bez běžného kachního krmení. Vodní plochu také životně nutně nepotřebují, ale pokuj mají možnost, velice rádi ji využijí.

Tady "na stojáka" :D