← Podmenu vlevo ←

Na úvod bych Vám chtěla osvětlit náš způsob chovu hosp. zvířat. Jedná se o WELFARE- pohoda zvířat, zajištění optimálních/přirozených podmínek chovu. Je to způsob chovu, při kterém se chovatel snaží zvířeti vytvořit životní podmínky co nejvíce shodné s jeho přirozeným prostředím. Řídí se například Pěti svobodami:
 
Svoboda od hladu a žízně
 
 
nerušeným přístupem k čerstvé vodě a krmivu
 
zaručujícímu plné zdraví a tělesnou zdatnost
 
Svoboda od nepohodlí
 
 
poskytnutím odpovídajícího prostředí včetně úkrytu
 
a pohodlného místa k odpočinku
 
Svoboda od bolesti, zranění a onemocnění
 
 
prevencí anebo rychlou diagnózou a léčením
 
Svoboda od strachu a stresu
 
 
zajištěním takového prostředí a zacházení, které
 
vylučují  psychické strádání
 
Svoboda projevit přirozené chování
 
 
poskytnutím dostatečného prostoru, vhodného
 
prostředí a společnosti zvířat téhož druhu