Úvodem

28.12.2010 13:03

Na úvod bych Vám chtěla osvětlit náš způsob chovu hosp. zvířat. Jedná se o WELFARE- pohoda zvířat, zajištění optimálních/přirozených podmínek chovu. Je to způsob chovu, při kterém se chovatel snaží zvířeti vytvořit životní podmínky co nejvíce shodné s jeho přirozeným prostředím. Řídí se například Pěti svobodami:

Svoboda od hladu a žízně

nerušeným přístupem k čerstvé vodě a krmivu

zaručujícímu plné zdraví a tělesnou zdatnost

Svoboda od nepohodlí

poskytnutím odpovídajícího prostředí včetně úkrytu

a pohodlného místa k odpočinku

Svoboda od bolesti, zranění a onemocnění

prevencí anebo rychlou diagnózou a léčením

Svoboda od strachu a stresu

zajištěním takového prostředí a zacházení, které

vylučují  psychické strádání

Svoboda projevit přirozené chování

poskytnutím dostatečného prostoru, vhodného

prostředí a společnosti zvířat téhož druhu