Naučný program

* pro školky

- seznámení se zvířaty

- povídání o tom, co obnáší chov těchto zvířat...

- ukázka práce se zvířaty

- jízda na koni/poníkovi

- diskuze

 

 

* pro základní školy

- seznámení se zvířaty

- povídání o zvířatech divokých, přibuzných s hospodářskými

- co obnáší chov těchto zvířat,

- co si představí pod pojmem welfare, bio, eko a podobné

- ukázka práce se zvířaty

- jízda na koni/poníkovi

                                                                              - diskuze na tyto témata a povídání o samotné farmě

 

* pro střední školy

- seznámení se zvířaty

- povídání o zvířatech divokých, příbuzných s 

   hospodářskými

- co obnáší chov těchto zvířat,

- co si představí pod pojmem welfare, bio, eko a podobné

- ukázka práce se zvířaty

- jízda na koni/poníkovi

- diskuze na tyto témata a povídání o samotné farmě

 

Průběh akce

        Zájemcům- kolektivu i jednotlivcům -nabízíme exkurzi: seznámení se zířaty a prozkoumání chodu celé farmy. V případě škol, školek je program přizpůsoben věku dětí, probírané látce a dalším požadavkům zákazníka. Program se dotýká několika tématických okruhů: 

    - Zahrádka v rytmu roku, Co se děje na zahradě během roku?

    - Zvířátka na české ekologické farmě

    - Mléčná dráha, výroba tvarohu a jogurtu v domácích podmínkách.

    - Zasaď strom! Naučte se správně zasadit strom a přispějte tak k ozdravení planety. 

        Pokusíme se Vám vysvětlit, jakou péči vyžadují zvířata, jak se starat i o samotný areál, dále může následovat diskuze na téma jako je welfare, jiné způsoby chovu, ekologie, bioprodukt, permakultura a podobné. Nepředpokládáme, že by se jednalo o půl hodinovou záležitost, právě proto bych tuto exkurzi klasifikovala jako delší. 

        Pro exkurzi je vhodný dopolední čas, návštěvníci mohou vidět a sami se účastnich krmení oveček, koz a drůbeže, případně kachen. Dobrovolníci si mohou vyzkoušet jak se dojí koza (živá i maketa). Dále můžeme nabídnout aktivitu v podobě vození na poníkovi, případně koni.

        Doporučujeme si sbalit vydatnou svačinu :) Po dohodě možnost její konzumace na házi rybníka, nebo opékání buřtů...

        Je samozřejmě možné domluvit alternativní program, čas i systém dne (degustaci výrobků z kozího mléka... jízda na sulce).

        Počet účastníků max 35.

        Doba trvání programu: cca hodinu a půl až dvě
        
        Cena je 20,- kč/osoba, minimálně však 200,-Kč/exkurze (včetně školního doprovodu)
 

Nutná dohoda minimálně týden předem!